Dişin sert dokusunun içinde, kökün en ucundan giren kan damarları ve sinirlerin (pulpa) bulunduğu dişe hayat veren küçük bir odacık vardır. Dişlerin büyümesini ve sürmesini sağlayan bu yapı, çürüme meydana geldiğinde alarm görevi de görmektedir. Erken safhada tedavi edilmeyen diş çürükleri ilerleyerek pulpaya ulaşır ve burada iltihabı değişimlere neden olarak şiddetli ağrılar oluşturur. Daha sonraki aşamada bakterilerin salgıladığı asitler pulpayı öldürür. Böylelikle ortaya çıkan toksinler (zehirler) kök ucundan sızarak çene kemiğine yayılır.

Çene kemiğinde oluşan iltihap dişin kaybına, çevre dokularının da zarar görmesine neden olur. Bu duruma gelmeden önce dişi ve çevre dokuları korumak için hastalıklı pulpa dokusunun alınmasıyla diş kurtarılabilir. Pulpa dokusu anestezi altında temizlendikten sonra, kanallar genişletilip dezenfekte edilir. Tüm bu işlemlerden sonra pulpa odasının içi özel maddelerle kök ucuna kadar doldurulur.

Sanıldığının aksine bu işlemler ağrısız gerçekleşmekte ve tedavi edilen diş uzun yıllar ağızda kalmaktadır.

Endodonti Nedir?

Yunanca endo “iç” odons “diş” kelimelerinden oluşan Endodonti, dişin iç kısmıyla yani canlı dokusu (pulpa) ve kökün etrafındaki çevre dokuyla ilgilenen diş hekimliğnideki bir uzmanlık dalıdır.

Endodontist Kimdir?
Endodonti alanında uzmanlığını yapmış diş hekimidir.

Diş Siniri Nerede Bulunur?
Diş siniri olarak bilinen dişin canlı dokusu dişin içinde bulunan boşluğu doldurur ve kök boyunca devam ederek kök ucundan çevre dokularla bağlantıya geçer.Sanıldığının aksine sadece sinirden değil,bağ dokusu,damar ve lenf sistemini de içeren,pulpa adı verilen,canlı yapıdır.

Pulpa Nasıl Bir Fonksiyon Görür?
– Temel görevi diş gelişiminin tamamlanmasıdır.
– Aşırı sıcaklık değişimi,travma,basınç gibi değişiklikleri algılayarak ağrı oluşmasını sağlar.Böylelikle dişi korur.
– Farklı uyaranlara karşı koruyucu koruyucu diş yapılarının oluşmasını sağlar.

Kanal Tedavi(endodonti tedavi) Nedir?
Dişin pulpasında çeşitli etkenler(çürük,travma,diş eti hastalığı vb) sebebiyle iltihap geliştiğinde veya gelişme olasılığından dolayı koruyucu amaçla,pulpanın çıkarılarak kök ucuna kadar bu bölgenin temizlenip,şekillendirlmesi ve yeniden iltihabın gelişimini önlemek için tama olarak tıkamanın sağlanmasını içeren bir tedavi şeklidir.

Kanal Tedavisi Neden Yapılır?
Pulpanın geri dönüşümsüz bir şekilde hastalandığı durumlarda dişin içinde bulunan bu dolaşımı bozulmuş,iltihaplı,mikroorganizmaları barındıran,savunmasını kaybetmiş dokunun uzaklaştırılarak diş içinde bulunan bu boşluk temizlenir,şekillendirilir ve dişin ağız içi ve kök kanalları doldurulur.Böylelikle dişin ağızdaki fonksiyonunu devam ettirmesi amaçlanır.

Kanal Tedavisi Ağrılı Bir İşlem Midir?
Kanal tedavisi yapılırken dişin bulunduğu ilgili bölge lokal anestezikler kullanılarak uyuşturulur.Dolasıyla hasta işlem sırasında ağrı duymaz.Hatta pulpanın canlılığı tamamiyle kaybettiği durumlarda anesteziye bile gerek kalmadan ağrısız bir tedavi gerçekleşir.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uygun lokal anesteziklerle dişin bulunduğu bölge uyuşturulduktan sonra dişin içinde bulunan pulpal boşluğa ulaşılır ve çeşitli endodontik aletler ve yıkama solüsyonları kullanarak kök ucuna kadar bu boşluk temizlenir ve şekillendirilir.Sonrasında ise dişin görünen kısmının geçici ya da daimi restorasyonu yapılır. Bütün bu işlemler sırasın da kontrol amacıyla dişin filmleri alınır.

Kanal Tedavisi Kaç Seansta Yapılır?
Kanal tedavisi dişin durumu uygunsa hekimin kararıyla tek seansta bitirilebilir. Güncel literatür, endodontide gelişen teknolojiyle birlikte (döner eğe sistemleri, çeşitli yıkama teknikleri, lazer teknolojisi gibi) tek seansta kanal tedavisini desteklemektedir.Ancak dişin hastalığına bağlı bazı iltihabi durumlarda kanal tedavisini tek seansta bitirmek uygun olmayabilir. Kanal dezenfeksiyonunu sağlamak için kanal içi ilaç kullanımı gerekebilir. Böyle durumlarda iki veya daha uzun seanslara ihtiyaç duyulabilir.. Ancak rutinde dişin durumu uygunsa, kanal tedavisi tek seansta bitirilebilr.

Kanal Tedavisinden Sonra Ağrı Olur Mu?
Kanal tedavisi bitirildikten sonra ilk bir hafta on günlük süreçte dişte hassasiyet olabilir. Bu hassasiyet kanal tedavisi yapılırken kökün etrafında ki çevre dokunun da yapılan işlemden etkilenmesine bağlıdır. Gerekirse doktorunuzun önereceği analjezik, antiinflamatuar ilaçların kullanımıyla bu hassasiyet giderek azalacaktır.

Kök Kanal Tedavisi Yapılmış Bir Dişin Ömrü Ne Kadardır?
Kanal tedavisi yapılmış bir dişin ömrü pek çok farklı etkenden etkilenmektedir. Dişe hangi sebeple kanal tedavisi yapıldığı (teşhis), kanal tedavisinin ideal şartlarda bitirlmesi, doğru üst restorasyon seçimi (kaplama, dolgu gibi), hastanın ağız bakımı ve sistemik hikayesi gibi pek çok nedenden etkilenir. Ancak genel olarak yapılan kanal tedavisinde amaç dişin uzun süreli ağızda fonksiyon görmesini sağlamaktır.

Diğer Tedaviler