Diş etleriyle dişin uyumunu ifade eden pembe estetik(diş eti estetiği), estetik diş hekimliğinin en önemli parametrelerindendir. Diş etlerindeki asimetri, diş etlerinin gereğinden fazla görünmesi, diş eti çekilmeleri gibi pembe estetiği etkileyen durumlarda periodontal düzenlemeler yapılmalıdır.

Zenith noktaları diş etinin dişler üzerindeki en tepe noktasıdır ve bu noktaların ön bölge dişleri için olması gereken yerler arasında belli bir oran vardır. Papil ise dişler arasında kalan üçgenimsi diş eti yüksekliği olup dişler arasındaki papiller diş eti uzantılarının kontak alanlarını belli oranlarda kapatması gerekir. Papil uzantılarının da dişlerin boyutu ile orantılı olması önemlidir.

Diş eti düzenlemelerinde periodontal cerrahi işlemler, elektrokoter, lazer gibi yöntemler kullanılabilir.

Dijital diş hekimliğinin sunduğu avantajlardan biri de guide(rehber) hazırlanarak gingivoplasti veya gingivektomi yapılacak miktarın önceden belirlenerek,  hekimin işleme başlamadan önce her şeyi ölçülü olarak planlamasını sağlamasıdır.

Diğer Tedaviler