Diş kayıplarının ve ağız içi diş dokusunun onarılması ve tedavi edilmesi amacıyla hizmet veren diş hekimliği bölümü Protetik diş tedavisidir. Dişlerin ve dokuların kaybı sonucunda sadece fonetik ve fonksiyonel unsurlar etkilenmez, estetik problemlerde orta çıkabilir. Bu sebeple diş kayıplarının dental protezlerle tedavi edilmesi gerekir. Diş protezleri sabit, hareketli ve implant üstü protezler olmak üzere üçe ayrılabilir.

Mevcut dişlerden destek alınarak yapılan ve yapıştırılarak sabitlenen protezlere sabit protez denir. Bu protezler hasta tarafından çıkarılamaz. Bu protezler oluşturulurken metal ve metal olmayan altyapılar kullanılmaktadır. Sabit protez örneği olarak tek diş üzerine yapılan kaplamalar, komşu dişlerin tıraşlanıp küçültülmesi ile elde edilen köprüler verilebilir.

Hareketli protezler ise kaybedilen dişlerin bölgesindeki diş etlerinden ve diğer dişlerden destek alınarak yapılan takılıp çıkarılabilen protezlerdir. Ağızdaki dişlerin sayısı ve yerleşim şekli sabit proteze elverişli değilse tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir. Dişsiz bölgelerdeki boşluklardan tutunmak için ek parçaları olduğundan şekil olarak sabit protezlere göre daha büyüktür. Bir özelliği de hasta tarafından kolayca çıkarılıp yeniden takılabilmesidir. Dişler kısmen kaybedilmişse anker ve kroşe adı verilen hassas tutucular ve kancalar yardımıyla mevcut dişlere tutturulan protozlere hareketli bölümlü (parsiyel) protez denilmektedir. Dişler tamamen kaybedilmişse diş eti ve kemiğe oturan total yani tam protezler yapılabilir.

Kaybedilen dişler için çene kemiğine yerleştirilen ve diş kökü görevi gören implantlar da bir diğer diş protezi çeşididir. İmplant kaybedilen dişin yerine yenisini koymak için diğer sağlam dişlere dokunmadan diş kökü oluşturma imkanını verir. Eğer hasta hareketli protez kullanıyorsa diş ve ağız yapısı elverişliyse bu protez sabite dönüştürülebilir. Tam protezin tutuculuğunu artırmak için de implanttan yararlanılabilmektedir. İmplant protez yapımında sınırların kaldırılmasını sağlayıp işlemleri kolaylaştırmaktadır.

Diğer Tedaviler