Ağız içerisinde en sık rastlanılan patolojik durumlardan birisi de aftöz stomatitisdir. Etiyolojisi tam olarak bilinmediği için tedavisi tam olarak sağlanamamakta ve hasta için rahatsız edici bir durum söz konusu olmaktadır.

Günümüzde düşük doz laser tedavisi ile başlangıç aşamasında olan aftöz lezyonların 4 gün içinde tamamen iyileştiği belirleniştir. Ayrıca laser tedavisinden sonra tekrar aft oluşma süresinin uzadığı da bildirilmiştir.

Diğer Tedaviler